Tradeshift® Buy

Din nøkkel til smartere, raskere innkjøp - kjøp bedre, spar mer, skap verdi.

Intuitive shopping experience for employees to buy from approved sources and stay in policy | Tradeshift Buy

Intuitiv innkjøpsopplevelse som gjør det mulig for ansatte å handle fra godkjente kilder og holde seg innenfor virksomhetens retningslinjer

Get complete spend under management for total visibility and control | Tradeshift Buy

Få oversikt over virksomhetens fullstendige innkjøpsvolum med total synlighet og kontroll

Collaborate internally, and with suppliers, to improve procurement agility | Tradeshift Buy

Kommuniser internt og med leverandører i sanntid for å forbedre smidigheten innenfor innkjøpsområdet

Lightweight, flexible, and extensible platform makes managing change and growth easy | Tradeshift Buy

Fleksibel og utvidbar plattform gjør endringer og vekst enkelt


Shop

Intuitiv innkjøpsopplevelse utvider adopsjon på tvers av virksomheten.

En enkel, velkjent søkeopplevelse veileder brukere til riktige produkter og tjenester som er i henhold til virksomheten innkjøpsmål. Ansatte har bedre prissynlighet for å finne beste pris basert på krav, og for å oppnå samsvar med fremforhandlede priser.
Med Shop kan de ansatte opprette godkjente innkjøpsordre for enhver innkjøpskategori. Det bidrar til å forbedre interne prosesser som igjen øker effektiviteten og skaper verdi.

Tradeshift Buy er en av nøkkelelementene i Tradeshift sin plattform. Det er en strømlinjeformet, cloud-basert innkjøpsløsning som fokuserer på å fange og håndtere direkte og indirekte innkjøp og la bestillere finne og handle elementer fra forskjellige kilder online.

En av hovedkomponentene er en virtuell butikk med innhold fra alle leverandørene organisasjonen handler med. I denne virtuelle butikken kan organisasjonens ansatte finne og handle et utvalg produkter og tjenester som er forhåndsgodkjent av avtaleansvarlige. De ansatte går gjennom en forbruker lignende innkjøpsopplevelse for å effektivt finne og handle produkter og tjenester, og de kommuniserer med kollegaer rundt innkjøpsbehov. De får også innsyn i hvordan deres forespørsler blir behandlet.

Leverandører kan velge å signere en avtale med Tradeshift for å tilgjengeliggjøre sitt sortiment, eller de kan benytte PEPPOL infrastrukturen for å nå frem til sine forretningsforbindelser. Se mer informasjon om dette HER. Dersom leverandører velger å bli en del av Tradeshift sitt nettverk, kan de enten inviteres av en av deres kjøpende virksomheter, eller de kan signere uoppfordret fordi de kjenner til fordelene ved plattformen.


Moderne chattefunksjon

Enkel sanntid meldingsfunksjon som lagrer samtaler og dokumentutveksling.

Med Buy kan ditt innkjøpsteam, ledere og ansatte, chatte og samarbeide i sanntid gjennom hele innkjøpsprosessen. Legg til personer i samtalen, del produkt- og tjeneste informasjon, og snakk med innkjøpsekspertise for å komme frem til riktig kilde for å dekke ditt behov, finne riktig pris og kontraktsamsvar.