Verktøy for katalogadministrasjon

Med Tradeshift sitt verktøy for katalogadministrasjon får du som kjøpende virksomhet en enkel oversikt over dine elektroniske kataloger, og full kontroll på alle endringer i katalogene som utføres av dine leverandører

Oversikt og kontroll med Tradeshift sitt katalogverktøy

Dine leverandører kan laste opp deres elektroniske kataloger i ett av formatene støttet av Tradeshift, enten direkte i verktøyets grensesnitt, via automatisk opplastning fra FTP, innsending av katalog til Tradeshift Service desk eller via PEPPOL infrastruktur. Teknisk og kvalitetsmessig validerering av katalog utføres automatisk før katalog gjøres tilgjengelig for godkjenning hos avtaleansvarlig i Kjøpende virksomhet i katalogverktøyet. Formidling av varsler utføres via e-post til Kjøper for alle endringer i katalogstatus.

Gjennom presentasjon av en avviksrapport i Excel format oppnår du full kontroll på endringer som utføres av leverandøren hva gjelder pris og sortiment. Avviksrapport kan kontrolleres både mot forrige katalogversjon og mot en bbaseversjon. Det er i tillegg mulig å legge til kjøperspesifikk informasjon i leverandørkatalogene.

Konvertering

I tilfeller hvor mottaker ikke er i stand til å ta imot samme format som avsender har opprettet katalogen i, sørger Tradeshift sitt katalogverktøy for konvertering av katalogfilen. Eksempel på dette kan være at leverandør har opprettet katalogen i EHF format men kjøpers innkjøpsløsning ikke har støtte for dette formatet.

Sikring av innholdskvalitet

Det er støtte for å implementere kjøperspesifikke valideringsregler samt å sette krav til kvalitet på innholdet i katalogen som det gjøres teknisk validering på. Eksempel på en kjøperspesifikk valideringsregel kan være obligatorisk verdi i felt for Kontraktsnummer, mens eksempel på krav til kvalitet på innhold kan være at 99 % av produktene skal ha et tilhørende bilde i katalogen.

Rollestyrt tilgang gjør at administrator kan se og godkjenne samtlige kataloger for virksomheten mens en standard bruker kun har tilgang til kataloger han/hun har eierskap til.

Verktøy for katalogadministrasjon

Sentral godkjenning og distribusjon av kataloger

Funksjonalitet for sentral godkjenning gir mulighet for kontroll av pris- og sortiment utvikling på en sentral avtale for innkjøpssamarbeid. Ved godkjenning og aktivering vil katalogen spres til alle virksomheter som tar del i den sentrale avtalen og tilgjengeliggjøres i virksomhetenes innkjøpsløsning.

Egen flik i verktøyet viser oversikt over hvilke virksomheter innenfor samarbeidet katalogen er aktivert for og distribueres til.

Følgende katalogformat støttes av Tradeshift:

 • CIF Catalog File Format

 • CLM Catalog File Format

 • CSV/DPWN-ZLP

 • CSV/Flexible Input Import

 • CSV/Standard CSV Import

 • cXML Catalog File Format

 • EHF Catalog File Format

 • Excel/Flexible Input Format

 • Excel/TRADESHIFT Standard Excel Import

 • OCIS Smart Punchout Catalog File Format

 • XML/TRADESHIFT Standard BMEcat12

 • XML/UBL20