E-handel over åpen infrastruktur gir større valgfrihet. Hvilke spørsmål er det viktig å ta stilling til for å ta det riktige valget?

Brikt Olav Grendar
VP Public Sector

Siden det ble kjent at den sentrale avtalen mellom Difi og IBX Business Network (nå Tradeshift) vil utløpe i Mai 2018, og ikke forlenges, har jeg fått spørsmål fra mange om hvordan elektronisk handel vil se ut i Norge i tiden fremover. Mitt svar på dette spørsmålet er at denne endringen bare vil åpne flere muligheter som tidligere ikke har vært her og samtidig kunne øke effektiviteten. Når avtalen utløper vil virksomheter ha større valgfrihet enn noensinne. Denne valgfriheten betyr også at man må vurdere og etterspørre det som er viktig for akkurat din virksomhet.

Hvordan vil elektronisk handel endre seg fremover?

Den største endringen vil være den store valgfriheten som nå åpner seg ved valg av systemleverandør. Der man før baserte seg på en sentral plattform kan man nå velge mellom et vell av ulike systemleverandører og dermed velge den som best ivaretar virksomhetens behov. Når nå flere virksomheter knytter seg til den for dem best egnede systemleverandøren vil innkjøpsprosessene bli mer effektive og de blir i stand til enklere å knytte til seg relevante handelspartnere. Resultatet av dette er at elektronisk handel i Norge vil utvikle seg positivt i tiden fremover.

Når den sentrale avtalen for drift av Ehandelsplattformen utløper, vil elektronisk handel i Norge foregå ved hjelp av Elektronisk handelsformat (EHF) over den åpne PEPPOL-infrastrukturen. Standardisering av meldingsutvekslingen gjør det mulig for virksomheter, både kjøpere og leverandører, å knytte til seg nye handelspartnere enklere, uten unødvendige hindringer.

Seksjonsleder André Hoddevik i Difi sier

“Vi inngikk et samarbeid med IBX (nå Tradeshift) allerede i 2001, da markedet for e-handel var umodent. Vi har sammen jobbet for økt utbredelse av e-handel i denne perioden og ser en sterk modning av markedet spesielt de 4 siste årene. Nå, med felles standarder (EHF) og en åpen infrastruktur for meldingsformidling (PEPPOL) kan tjenester for e-handel leveres av et velfungerende marked. Nye aktører har kommet til og vi ser at flere er på vei, så vi er spent på hvordan markedet – der Tradeshift fortsatt vil være en viktig aktør – vil utvikle seg i fremtiden.”

Fire spørsmål man bør stille når man skal velge systemleverandør for elektronisk handel

Selv om Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) og EHF er essensielle komponenter for å effektivisere innkjøpsprosesser er dette langt fra det eneste man bør vurdere når man velger en systemleverandør. Når dere ser etter en systemleverandør bør dere også vurdere andre vesentlige tjenester som kan ha stor innvirkning på om man lykkes eller ei innenfor innkjøpsområdet.

Er systemleverandøren ERP-uavhengig?

Hvis din systemleverandør er innstilt på å jobbe med flere ulike ERP-systemer, gir dette din virksomhet stor valgfrihet, og dere unngår å være avhengig av en leverandør. ERP-uavhengighet betyr at tjenesteleverandøren kan knytte dere til PEPPOL-infrastrukturen uten at det først må gjøres endringer innen IT eller innkjøpsprosesser.

Hvilken erfaring har tjenesteleverandøren med PEPPOL?

Mange tjenesteleverandører dukker opp innenfor aksesspunkt-området, men kun et fåtall har vært involvert siden starten og har praktisk erfaring med å levere PEPPOL-aksesspunkttjenester i kombinasjon med andre verktøy for elektronisk handel.

Forstår systemleverandøren din virksomhet, dine prosesser og din bransje?

En tjenesteleverandør som vet hvordan din virksomhet fungerer og hva som er viktig for dere vil også være best i stand til å hjelpe dere å nå målene deres. En systemleverandør som kjenner deres virksomhet er også i stand til å tilby forbedringer og innovasjon som passer med virksomhetens formål raskere.

Er din systemleverandør allerede knyttet til PEPPOL og støtter EHF-formatet?

De virksomheter som allerede er knyttet til PEPPOL vil oppleve langt mindre avbrudd og endringer i viktige forretningsprosesser. Ved å bli værende hos din eksisterende tjenesteleverandør sikrer virksomheten at man raskere og enklere kan utnytte PEPPOL-infrastrukturen og EHF-formatet fullt ut for alle dokumenttyper.

Det aller viktigste er å velge en tjenesteleverandør som passer din virksomhet best. Husk at den best egnede tjenesteleverandøren ikke nødvendigvis er en annen enn den du allerede har i dag. Vi har interessante år i møte innen innkjøpsområdet, der valgfrihet og åpne standarder utvider våre muligheter. Dette gjør det viktigere enn noen gang at man finner en tjenesteleverandør som ligger i forkant av utviklingen.

Om Tradeshift og IBX Business Network

Tidlig i mai 2017 ble IBX Business Network en del av Tradeshift og er med dette verdens største forretningsnettverk med over 1,5 millioner tilknytninger i 190 land verden over. Tradeshift er grunnet på leveranse til Dansk offentlig sektor og var sterkt delaktig i utviklingen av PEPPOL infratrukturen og formatet. Tradeshift har lang erfaring med, og dyp kunnskap om, elektronisk handel i offentlig sektor.

Les mer