FAQ

Hvad er fordelene ved en Straksbetalingsgaranti?

Finansiering til din leverandør

Du kan hjælpe din leverandør med at få bedre likviditet i en svær tid ved at betale hans leverandørfaktura tidligt. Samtidig hjælper du din egen likviditet, ved at du får en øget kreditfacilitet.

Du forbedrer din likviditet

For hver dag du betaler din underleverandør tidligere og forbedrer hans likviditet, får du selv ekstra likviditet i den anden ende.

Få højere leverancesikkerhed

I situationer, hvor den globale økonomi er under pres, kan der være knaphed på råvarer, halvfabrikata og serviceydelser. Det kan være kritisk for din egen forsyningssikkerhed over for dine kunder. Med straksbetalinger får du mere loyale leverandører og sikrer dig, at de prioriterer din forretning over andre kunder med lange betalingsfrister.

Mange af dine underleverandører har ikke de samme kreditfaciliteter til rådighed, som du har som større virksomhed. Med straksbetaling giver du din underleverandør adgang til likviditet, som de ikke ellers ville have haft adgang til. Du kan tilbyde dem straksbetaling for at styrke jeres relation og dermed sikre din forsyningskæde.


Hvad dækker en Straksbetalingsgaranti?

Anvendelse – kredit ved tidlig betaling

Kredit til dig, når du straksbetaler dine leverandørers fakturaer.

Dækning – 50% – 80%

Op til 80% af din banks tab, hvis du ikke betaler kreditten som aftalt.

Beløbsstørrelse – afhænger af behov

Der er intet minimum- eller maksimumbeløb. Kredittens størrelse afhænger af dit behov og kreditværdighed.

Kredittid – maksimum 3 år

Op til tre år, hvorefter den kan søges om forlængelse. Sammen med dig og din bank drøfter vi, hvor lang tid kreditrammen skal være åben. Det samme gælder for kredittiden på de enkelte fakturaer, som du straksbetaler.


Tre praktiske spørgsmål

Hvad koster det?

Prisen afhænger af en række faktorer. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Hvad kræver det

  • Du skal være eksportør eller underleverandør til en eksportør.
  • Din virksomhed er ikke inden for primærproduktion.
  • Din virksomhed skal være kreditværdig.
  • Din virksomhed skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
  • Du skal skrive under på, at arbejdet med ordren foregår på en miljømæssig og social forsvarlig måde.

Beløbsstørrelse – afhænger af behov

Der er intet minimum- eller maksimumbeløb. Kredittens størrelse afhænger af dit behov og kreditværdighed.

Hvad kan du gøre?

Udfyld kontaktformularen. Så ringer vi til dig inden for 24 timer.